Liên hệ


Đi vào chạm

FastFOM Telecom Công Ty Thiết Bị


Các văn phòng

Địa chỉ: 13 # Vũ North Road, Quận Vũ Tiến, thành phố Thường Châu, Jingsu, Trung Quốc

Điện thoại: 0086-15961188377

Email: sales@fastfom.net


Kinh doanh Giờ

Thứ Hai - Thứ Sáu 9:00-17:00

Thứ Bảy và Chủ nhật - Được đóng