Fiber Optike Module

Fiber optike moduli referohet një transmetues zakonisht nxehtë-pluggable optik përdorur në të lartë-Bandwidth të dhënat e komunikimit aplikimet. moduleve optike zakonisht kanë një ndërfaqe elektrike në anën që lidh në brendësi të sistemit dhe një ndërfaqe optik në anën që lidh me botën e jashtme me anë të një kablli fibër optike. Faktori Forma dhe ndërfaqe elektrike shpesh përcaktohen nga një grup interesuar duke përdorur një marrëveshje multi-burim (MSA). moduleve optike ose mund të plug në një prizë të panelit të përparmë ose një gropë në bord. Ndonjëherë modul optik është zëvendësuar nga një modul ndërfaqe elektrik që zbaton ose një lidhje aktive ose pasive elektrike me botën e jashtme. Një industri e madhe mbështet prodhimin dhe përdorimin e moduleve optike